MÜZİK ALANINDA KURULAN SENDİKALARIN FAALİYET SÜRELERİ

 

1)AR-İŞ (Türkiye Müzisyenler Sendikası)

     

     23.01.1951- 23.03.1976 = 25 yıl 2 ay

    (23.3.1976 tarihinde,04.02.1976’da kurulan Türkiye

    Müzisyenler Sendikasına katılmıştır)

 

2)AR-İŞ (Türkiye Türk Musiki Folklor ve Sahne Sanatkarları Sendikası)

   

   17.07.1957-22.02.1965 = 7 yıl 7 ay 5 gün

  (22.02.1965 tarihinde AR-İŞ Türkiye Müzisyenler 

   Sendikasına katılmıştır.)

 

3)Ankara Batı Müziği Müzisyenleri Sendikası

    

    1958-23.03.1976 = 17 yıl 8 ay 22 gün

    (Kuruluş tarihi 01.07.1958 olarak esas alınmış olup,

    23.03.1976’da AR-İŞ Türkiye Müzisyenler 

    Sendikasına katılmıştır.) 

 

4)Müzisyen ve Sahne Sanatkarları Sendikası

    

     20.03.1964-26.04.1973 = 9 yıl 1 ay 6 gün

 

5)EMGİS (Ege Bölgesi Müzik,Sahne ve Güzel

Sanatlar İşçileri Sendikası

    

      21.01.1971-08.03.1972 = 1 yıl 1 ay 17 gün

                                                                                 1/10

6)PERSA-İŞ (Türkiye Perde ve Sahne Sanatçıları Sendikası)

    

   04.11.1974-31.05.1984 = 9 yıl 6 ay 27 gün

 

7)ÇMS-İŞ (Çukurova Türk Hafif Batı Müziği İşçileri Sendikası)

    

   18.11.974-17.04.1977 = 2 yıl 4 ay 29 gün

8)TÜMİS (Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası)

    

   21.02.1975-05.11.1983 = 8 yıl 8 ay 14 gün

 

9)AR-İŞ (Ticaret Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)

    

      04.02.1976-1995 = 19 yıl 4 ay 27 gün

    (Kapanma tarihi 01.07.1995 olarak esas alınmıştır) 

 

10)MÜZİK-İŞ(Türkiye İleri Müzik-İş Sendikası)

     

     09.03.1976-29.05.1979 = 3 yıl 2 ay 20 gün

    (29.05.1979 tarihinde TÜMİS Sendikasına katılmıştır)

   

11)Türkiye Serbest Müzisyenler Sendikası

     

     06.11.1976-16.11.1978 = 2 yıl 10 gün

   (16.11.1978 tarihinde TÜMİS Sendikasına katılmıştır)

 

 

 

                                                                              2/10

12)ÇAĞDAŞ AR-İŞ (Türkiye Çağdaş Müzisyenler Sendikası)

    

     07.03.1977-15.06.1985 = 8 yıl 3 ay 8 gün

13) TÜRKİYE MÜZİK-İŞ (Türkiye Perde,Sahne ve

Güzel Sanat İşçileri Sendikası)

    

    16.06.1977-1984 = 7 yıl 15 gün

    (Kapanma tarihi 01.07.1984 olarak esas alınmıştır) 

14)MÜZİK-SEN(Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası)

 

MÜZİK-SEN 05 Eylül 1989 kurulmuş olup,halen faaliyetini sürdürmektedir.

05.06.2017 tarihi itibariyle MÜZİK-SEN Sendikasının faaliyet süresi 27 yıl 9 ay olmuştur.

                                                                                

 

                                                            3/10

 

 

 

                                                                           TÜRKİYE MÜZİSYEN SENDİKALARI TARİHÇESİ

Bu sayfa,müzik emekçilerinin örgütlü sendikal mücadelelerine katkıda bulunan kişi ve kuruluşların hatırlanması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Özellikle 23 Ocak 1951 tarihinde (AR-İŞ) Türkiye Müzisyenler Sendikasını kurarak ve başkanlığını yaparak ülkemizde müzik  emekçilerinin ilk sendikal örgütlenmesini başlatan Behçet ÖLMEZTÜRK’ ü sevgi ve şükranla andığımızı belirtmek istiyoruz.

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sendikal örgütlenmelerin başladığı1894 yılından itibaren günümüze kadar olan süreçte, Türkiye’de özel

sektörde işçi statüsünde çalışan müzik ve sahne sanatçıları tarafından kurulmuş olan Müzisyen Sendikalarıyla ilgili kısa bilgiler,sendikaların

kuruluş tarihlerine göre sırayla aşağıda açıklanmıştır.

 

1)AR-İŞ (Türkiye Müzisyenler Sendikası)

 

23 Ocak 1951’ de İstanbul’da Hafif Batı Musiki Mensupları Sendikası adıyla kurulmuştur.

 

Sendikanın Kurucuları;

 

Behçet ÖLMEZTÜRK,Odisea KONTİ,Todori NEGROPONDİ,Mihal NEGROPONDİ, Mihal

MIHOĞLU,Lezari KAPİRİ ve Konstantin ASKLİPİADİS’dir.

 

Türk-İş Üyesidir.                                                    4/10

Sendikanın Ankara,İzmir,Gaziantep,Çorlu,İstanbul,

Bursa,Diyarbakır,Balıkesir,Adana ve Erzurum’da şubeleri açılmıştır.

 

23 Mart 1976 da yapılan genel kurulda sendikanın feshine ve 4 Şubat 1976 da kurulmuş olan Türkiye Müzisyenler Sendikasına katılmasına karar verilmiştir.

 

2)AR-İŞ (Türkiye Türk Musiki Folklor ve Sahne Sanatkarları Sendikası)

 

17 Temmuz 1957’ de İstanbul’da Türk Musikisi Mensupları Sendikası adı altında kurulmuştur.

 

Sendikanın Kurucuları;

KadriŞENÇALAR,HüseyinMANDAL,Mustafa HEVENK,Madalet SEVİL, Tahsin KARAKUŞ,Kasım ÜNALTEKİN,Naci TÜMER,Ali TETİK,Naci TEKTEL,Metin BÜKEY ve Abdullah YÜCE’dir.

 

Sendikanın Adana,Ankara ve Gaziantep’ de şubeleri açılmıştır.

 

22 Şubat 1965 tarihli genel kurulda kendini feshederek 23 Ocak 1951 de kurulan (AR-İŞ)Türkiye Müzisyenler Sendikasına katılmıştır.

 

3)Ankara Batı Müziği Müzisyenleri Sendikası

 

1958 yılında Ankara’da kurulmuştur.

                                                                            5/10

Kurucuları Alp Doğan ŞEN,Cemil BAŞARGAN,Hasan SARUHAN,Hıfzı ŞENAKTAN, Zeki YILMAZCAN, Orhan SEZENER, Bülent ARIKMAN, Ünal ÇAPLI,

Levend AĞRALI,Burhan JELLER,Orhan ÇÖL, Fahri ONUK, Cavit ELSÖZ,Cihat EVİN ve Hayri ONAT’dır.

 

23.03.1976  tarihinde kendini feshederek 04.02.1976 tarihinde kurulan Ar-İş (Ticaret ,Büro ,Eğitim Ve Güzel Sanatlar İşçileri) Sendikasına Katılmıştır.

 

4)Müzisyen ve Sahne Sanatkarları Sendikası

 

20 Mart 1964’de Adana’da kurulmuş olup, 26 Nisan 1973 de feshedilmiştir.

 

5)EMGİS (Ege Bölgesi Müzik,Sahne ve Güzel

Sanatlar İşçileri Sendikası)

 

21 Ocak 1971’de İzmir’de kurulmuş olup,8 Mart 1972 de münfesih sayılmıştır.

 

6)PERSA-İŞ (Türkiye Perde ve Sahne Sanatçıları Sendikası)

 

4 Kasım 1974’de İstanbul’da kurulmuştur.

 

Sendikanın Kurucuları;

 

Nezih Ziya YALIMCAN,Tayyip DUMLU,Bülent 

                                                                                6/10

ÖZTOPRAK,Jirayr HIRAMYAN,Seden KIZILTUNÇ, Recai POZAN,Sait SUNA ,Tomris SUNA ve Yücel TEZMAN’ dır.

                                                                          

2821 sayılı Yasa hükümlerini yerine getiremeyen Sendika 31 Mayıs 1984 tarihinde münfesih sayılmıştır.

 

7)ÇMS-İŞ (Çukurova Türk Hafif Batı Müziği İşçileri Sendikası)

 

18 Kasım 1974’ de (ÇMS) Çukurova Müzisyenler Sendikası adı altında Adana’da kurulmuştur.

 

Sendikanın Kurucuları;

 

Mustafa Yalçın KÜTÜK,Erdem TUPA,Kemal ERGÖNÜL,Mehmet FÜNEYAN,Remzi ÇAĞLAR,

Mahmut NAZLICAN,Mehmet ÖZEROĞLU,İrfan N.AKKAYA ve Orhan ŞİMŞEK ’dir.

 

17 Nisan 1977 tarihinden itibaren genel kurul toplantısı yapmayan sendika münfesih sayılmıştır.

 

8)TÜMİS (Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası)

 

21 Şubat 1975 ‘de Ankara Hafif Batı Müziği Sanatçıları Sendikası adı altında Ankara’da kurulmuştur.

 

Sendikanın Kurucuları;

 

İskender YAVUZ,Rasim ÇETİN,F.Ersin ŞENLER,

                                                                               7/10

 

A.Rıza EKEMEN,Melih BÜYÜKAKIN,Gürcan ÖZER,Ümit İRİŞ,Ertan TALUY,Yalçın EVREN ve Okan IŞIN’ dır.

    

Daha sonra (TÜMİS)Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası adını alan sendikanın İstanbul, Ankara, İzmir,Eskişehir,Bursa,Kayseri,Kocaeli ve Bandırma 

şubeleri açılmıştır.

 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra yürürlüğe giren 2821 Sendikalar Yasası ile getirilen ağır koşulları yerine getiremeyen Sendika 05 Kasım1983 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararla TOLEYİS

Sendikasına katılmıştır.

 

 

9)AR-İŞ (Ticaret Büro Eğitim Ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası)

 

04 Şubat 1976’da İstanbul’da (TMS) Türkiye Müzisyenler Sendikası adıyla kurulmuştur.

 

Kurucuları;Necati TOKYAY,Yusuf ÖZEMEL, Zekai APAYDIN,Halil AKSOY,Ziya HEPBİR,Necdet VAROL,Nevzat SÜMER,Cahit PEKSAYAR,Ramazan ŞENSES,Metin ERYÜREK,Hayrettin ÇELİK,Yılmaz ÖZER,Toygun DİKMEN,Aydın ORAN, Güray TAPTIK,Ali Doğan ERGİN ve Esin ENGİN’ dir.

 

Sendikanın İzmir,Ankara ve İstanbul’da şubeleri açılmıştır.

                                                                              8/10

Sendikanın faaliyetine 1995 yılında son verilmiştir.

 

10)MÜZİK-İŞ(Türkiye İleri Müzik-İş Sendikası)

 

9 Mart 1976’da İstanbul’da kurulmuş olup, 29 Mayıs 1979’da (TÜMİS)Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası’na katılmıştır.

 

11)Türkiye Serbest Müzisyenler Sendikası

 

6 Kasım 1976’da Ayhan TOKYAY, Mehmet Ali FEKE, Neşat DİNLEYEN ve arkadaşları tarafından Serbest Müzisyenler Sendikası adı altında Ankara’da

kurulmuş olup,16 Kasım 1978’de (TÜMİS) Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası’na katılmıştır.

 

12)ÇAĞDAŞ AR-İŞ (Türkiye Çağdaş Müzisyenler Sendikası)

 

7 Mart 1977’de Türkiye Çağdaş Müzisyenler Sendikası adı altında İstanbul’da kurulmuş olup,15 Haziran 1985 tarihi itibariyle münfesih sayılmıştır.

 

13) TÜRKİYE MÜZİK-İŞ (Türkiye Perde,Sahne ve

Güzel Sanat İşçileri Sendikası)

 

16 Haziran 1977’de Türkiye Müzik Sanatı İşçileri Sendikası adı altında Adana’da kurulmuş olup, 1984’de münfesih sayılmıştır.

 

 

                                                                             9/10

 

14)MÜZİK-SEN (Müzik ve Sahne Sanatçıları

Sendikası)

 

05 Eylül 1989 tarihinde (MÜZİK-SEN) Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası adı altında Ankara’da kurulmuştur.

 

Sendikanın kurucuları;

 

Erkan TURAN ,M. İhsan YALÇIN,Haydar ÇELE,Bülent

ERALP,C.Cengiz AKINCI,Taner ERDEM ve R.Zeki ERTUNÇ’ dur.

 

MÜZİK-SEN Sendikası halen faaliyetini sürdürmektedir.

 

 

KAYNAKLAR:

                          

1)Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi -1996-1998 

 

2(TÜMİS) Tüm Müzik ve Sahne İşçileri Sendikası Arşivi

 

3)(MÜZİK-SEN)Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası

    Arşivi

                                               

 

                                                                              

 

 

                                                                         10/10

                                                                                                                                                                                          

                               

 

2.png1.png7.png7.png5.png4.png
Bugün5
Dün72
Bu Hafta140
Bu Ay1627
Toplam217754

2
Kişi Sitede

21-10-20