8. OLAĞAN GENEL KURULA SUNULAN RAPORLAR

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026

Sanatçılar İçin Kısmi Sigortalılık Uygulaması 

Sanatçı Borçlanması Primi Konusunda Ombudsmanlık Kararı 

 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-1
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-2
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-3
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-4
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-5
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-6
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-7
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-8
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-9

 • KÜLTÜR PAKETİ KAPSAMINDA,BAŞBAKAN,ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINA İLETİLEN MÜZİK-SEN SENDİKASI’NIN ÖNERİLERİ

  1)UNESCO ‘nun ülkemizin de taraf olduğu 1980 yılında Belgrad’ da yapılan XXI. Dönem Genel Konferansında aldığı Sanatçıların Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararları doğrultusunda ülkemizde de sanat ve sanatçının  statüsünün belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi,

   

  2)Yürürlükteki Anayasa’nın 64.maddesiyle  sanat ve sanatçılar için getirilmiş olan anayasal koruma ve  desteğinin güvence altına alınması, devam ettirilmesi ve  etkinleştirilmesi

   

  3)Özgün çalışma koşulları esas alınarak sanatçılar için özel bir sosyal güvenlik sistemi düzenlenmesi ve bu kapsamda;

   

      a)Özgün çalışma koşulları nedeniyle, müzik sanatçılarının yasada belirlenen ileri yaşlardaki emeklilik haklarını elde etmeleri olanaksız derecede zor olduğundan, kamuda çalışan sanatçılara sağlandığı  şekilde özel sektörde çalışan sanatçılara  da Yıpranma ve Erken Emeklilik Hakkı verilmesi,

   

     b)Özellikle ileri yaştaki sanatçılara emeklilik hakkının  sağlanması ve tüm sanatçıların sigortasız geçen geçmiş sigortalı hizmetlerinin telafisi için ivedilikle yeni bir borçlanma yasası çıkarılarak Sanatçılara Borçlanma Hakkı tanınması, borçlanma belgesinin düzenlenmesinde işverenin yanı sıra sendika ve meslek birliği gibi meslek kuruluşlarına da belge düzenleme yetkisi verilmesi,

   

     c)5510 sayılı yasanın ek 6. Maddesi kapsamında kısmi süreli çalışan sanatçılar için öngörülen kısmi sigortalılık uygulamasında işverenlerin belge düzenlemekten kaçınmaları nedeniyle sistem yaygınlaşamadığından  Kısmi Sigorta Giriş Bildirgelerinde İşveren Onayı Kaldırılarak sendika   ve meslek birliği gibi meslek kuruluşlarına belge düzenleme yetkisi verilmesi  ve aylık prim ödeme gün sayısının 20 gün olarak sabitlenmesi,

   

       d)Emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur sigortalıları için uygulandığı şekilde sanatçı borçlanması, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanan SSK sigortalılarına da Halk Bankası kanalıyla kredi verilmesi, 

       

        e)Kadın sigortalılar için sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için de doğum borçlanması olanağı getirilmesi,

        

        f)SGK’ na yapılan sanatçı borçlanması, doğum borçlanması ,askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda tahsil edilen %12 oranında genel sağlık sigortası priminin kaldırılarak  borçlanma prim oranın  %20’ye düşürülmesi,

   

      g)Sigortalıların hiçbir çıkar gözetmeksizin yurt savunmasında er olarak görev yaptıkları askerlik sürelerinin ücret ödenmeksizin sigortalı sayılması,

   

  4)Basın ve deniz iş kollarında olduğu gibi, müzik, sinema ve tiyatro dallarında uğraş veren sanatçıların özgün çalışma koşulları doğrultusunda Güzel Sanatlar İş Kanunu  adı altında özel bir yasal düzenleme yapılması,

   

  5)Sanat yapıtları ve sanatçılar için, vergi muafiyet ve indirimlerin sağlanması,

   

  6)Müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının kültür ve sanat etkinlikleri için yurt dışına çıkışlarında karşılaştıkları vize sorunlarının giderilmesi ve yurt dışına çıkışların kolaylaştırılması,

   

  7)Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan yardımlardan müzik  yapıtları ve müzik sanatçılarının da yararlanması ve sanatçıların işsiz kaldıkları sürelerde sigorta primlerinin karşılanması amacıyla sanatçılar için işsizlik fonu oluşturulması,

   

  8)Uluslararası düzeyde  tanınmış sanatçılarca düzenlenecek konserlerle, kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek günlük yada kısa süreli etkinlikler dışında, yabancı uyruklu müzik ve sahne sanatçılarının ülkemizdeki çalışmalarının yasaklanması,

   

  9)Geçimini müzikten sağlayan müzik emekçilerinin çalıştıkları işyerlerinde kaçak olarak çalışan memur ve asker müzisyenlerin yasaya aykırı olan bu çalışmalarının ülkemiz genelinde önlenmesi,

   

  10)Sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen kültür ve sanat alanındaki hizmet ve etkinliklerden indirimli yararlanmalarının sağlanması,

   

  11)Ülkemizdeki mevcut koşullar çerçevesinde güzel sanat dallarındaki örgütlenmelerin yetersiz kalması nedeniyle,  Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve ilgili diğer devlet birimlerince gerekli girişimlerin yapılarak sanatçıların dernek, sandık, vakıf, birlik ve benzeri örgütlenmelerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

   

  12)Ülkemiz Kültür ve Sanatına katkıda bulunan ve muhtaç duruma düşen sanatçılarımızın koruması amacıyla yerel yönetimler bünyesinde sanatçı yaşam evlerinin  kurulması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması, 

   

  13)Sanatçıların telif hakları konusundaki yasal düzenlemelerin etkinleştirilerek bu hakkın geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve tüm sanatçıların telif haklarının korunması,            

   

  14)Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin öncülüğünde 21 Haziran Dünya Müzik Gününün en etkin ve yaygın şekilde kutlanması,  

   

  15)Sanatın ve sanatçının önündeki engellerin kaldırılması, güçlüklerin giderilmesi sanatçıların çalışma ve sosyal yaşamdan kaynaklanan  mesleki ,ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesi, müzik sanatımızın ve müzik sanatçılarımızın dünyaya açılması için uygulanması gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesi amacıyla TC Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla zaman zaman kurultay ve çalıştay  düzenlenmesi

   

  16)Mevcut sendikal sistem çerçevesinde, güzel sanat alanlarında faaliyet gösteren sendikaların toplu sözleşme düzenine geçmesi mümkün olmadığından, güzel sanatlar alanı ayrı bir işkolu olarak belirlenmesi ve meslek sendikacılığına olanak tanınması

   

 • Üyelerimize Önemli Duyuru!

  MÜZİK-SEN ÜYELERİNİN DİKKATİNE

  Sizlerle hızlı, masrafsız ve sağlıklı iletişim kurabilmemiz

  İçin, aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi adınız ve soyadınızı da yazarak;

  1)Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. olan elektronik posta adresimize,

     yada

  2)Facebook hesabımıza özelden mesaj olarak iletmenizi

     önemle hatırlatırız.

  Dostça selamlarımızla…

 • ÖNEMLİ DUYURU !

   

    Aşağıda listesi belirtilen Müzik-Sen ve Müzik-Der üyelerinden,1995 yılında 4056 sayılı yasaya göre (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuruda bulunan, ancak borçlanma talebi kabul edilmeyen ve SSK’ya karşı dava  açmamış ve henüz emekli olmamış/olamamış  üyelerimizle, vefat etmiş olan üyelerimizin hak sahibi  yakınlarının Sendikamıza başvurmaları  yararlı olacaktır.

            

  Devamını oku...
 • (MÜZİK-SEN) MÜZİK VE SAHNE SANATIÇLARI SENDİKASI 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

   

  1)Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesini öngören borçlanma Yasa Teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, SGK Başkan  Vekilinin4056 sayılı Yasaya göre 1995 yılında yapılan borçlanmalarda Ankara Altındağ Belediyesi’nin önündeki sokak çalgıcılarının dahi borçlandırılarak usulsüz işlem yapıldığını öne sürerek asılsız ithamda bulunması ve bu açıklamasının borçlanma teklifinin reddedilmesine neden olması üzerine, SGK Başkanlığına, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına ve Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığına  başvurularak söz konusu  sokak çalgıcılarının listesi ile belge düzenleyen meslek kuruluşları ve bunlar hakkında SSK’ ca yapılan yasal işlemler sorulmuşsa da, söz konusu mercilerce  bu sorularımıza yanıt verilememiştir.

  Devamını oku...
 • 2015 Yılına Ait Denetim Kurulu Raporu

  • 2015rapor

 • Bütün Sanatçılar Birleşin!

 • (SGK)SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN 03.07.2015 -2015/19 SAYILI GENELGESİ 4056 SAYILI YASA GÖRE YAPILAN SANATÇI BORÇLANMASI PRİMLERİ %20 ORANI ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.

  2015/19 sayılı genelge

  G- GENELGENİN ONUNCU KISMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  "3- Sanatçı borçlanması işlemleri

  506 sayılı Kanuna 4056 sayılı Kanunla 1/1/1995 tarihinden itibaren eklenen geçici 80 inci madde ile ek 10 uncu madde kapsamına alınan sigortalıların örneği Kurumca hazırlanan ve ilgili işveren, birlik, sendika, dernek, sanatsal vakıf kuruluşları veya ilgili kamu kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip, Kültür Bakanlığınca onaylanmış borçlanma belgeleri ile 2/1/1996 tarihine kadar Kuruma başvurmaları ve borç ödeme tarihindeki mülga 78 inci maddeye göre belirlenen asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini bir defada Kuruma ödemeleri şartı ile borçlanma belgesinde kayıtlı meslekleriyle ilgili çalışma sürelerinin tamamını veya bir bölümü borçlandırılmıştır.

  Devamını oku...
 • MÜZİK-SEN’DEN ÖNEMLİ DUYURU

  Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi için yeni bir yasa çıkarılması amacıyla MÜZİK-SEN ,MESAM,MSG,MÜYORBİR,POPSAV ve FİLM-S AN’ın işbirliği ile sürdürülen çalışmalar sonucunda ilgili bakanlara ve TBMM’de temsil edilen siyasi parti genel başkanlıklarına ve milletvekillerine sunulmak üzere hazırlanacak raporda yararlanılmak üzere geçmişte yapılan borçlanmalara ait belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

  Bu nedenle;

  a)29.06.1978 gün ve 2167 sayılı yasayla eklenen geçici 8 inci,

  b)24.10.1983 gün ve 2959 sayılı Yasayla eklenen geçici 58 inci,

  c)20.6.1987 gün ve 3395 sayılı Yasayla eklenen geçici 68 inci,

  d) 08.12.1994 gün ve 4056 yasayla eklenen geçici 80 inci,

  maddelerle getirilmiş olan sanatçı borçlanmalarından yararlanarak (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumuna yaptıkları borçlanmalara ait ellerinde mevcut olan tüm borçlanma belgelerinin örneklerini;

  1)Facebook sayfamıza özelden mesaj olarak veya

  2)müBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

  3)Esat(Akay)Caddesi No:25/4 AKAY/ANKARA adreslerine göndermeleri çalışmalarımızın sonuca ulaşması açısından çok yararlı olacaktır.

  Geçmişte getirilen borçlanma haklarından yararlanmış olan sanatçılarımıza önemli duyururuz.

 • SANATÇI BORÇLANMASI PRİMLERİNİ 01.10.2008 DEN SONRA ÖDEYEN VEYA HENÜZ ÖDEMEMİŞ OLAN SANATÇILARIN DİKKATİNE!

  4056 SAYILI YASAYA GÖRE SANATÇI BORÇLANMASI YAPAN ANCAK BORÇLANMA PRİMLERİNİ HENÜZ  ÖDEMEYEN VEYA BORÇLANMA PRİMLERİNİ 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA  %32 ORANI ÜZERİNDEN ÖDEYEN SANATÇILARIN SENDİKAMIZA BAŞVURMALARI  YARARLI OLACAKTIR.

 • SGK ,BORÇLANAN SİGORTALILARA ZAMANDA YOLCULUK YAPTIRIYOR !...

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinde doğum yapmış kadınların doğum borçlanmalarına, askerlik borçlanmalarına, ücretsiz izin sürelerinin borçlanmasına, doktorluk ve uzmanlık öğrenim süreleriyle avukatlık stajı borçlanmalarına, sigortalı bir işte çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların tutukluluk ve gözaltı sürelerinin borçlanmasına, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanmasına, hekimlerin fahri asistanlık sürelerinin borçlanmasıyla seçim yasaları gereği görevlerinden istifa edenlerin istifa ve seçim tarihini takip eden aybaşına kadarki sürelerinin borçlanmasına yer verilmiştir.

  Devamını oku...
 • SENDİKAMIZCA TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU İLE BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU BAŞKANLIĞINA BAŞVURULMUŞTUR.

  Sendikamız müzik ve sahne sanatçılarını  bünyesinde toplamış olup, üyesi sanatçıların ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 1989 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

  Ülkemiz sanatçılarının ve üyelerimizin etkin ve kalıcı bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturulması Sendikamızın temel amaçları arasında yer almaktadır.

  Devamını oku...
 • ÇAKIŞAN HİZMETLER KONUSUNDA SGK UYGULAMALARI

  Sendikamız üyelerinin önemli bir çoğunluğu Kısmi Sanatçı Sigortalılığı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık kapsamında sosyal güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak uygulamada hizmet çakışması gerekçesiyle  bir kısım  sigortalılık süreleri iptal edilmekte ve bazı üyelerimiz telafisi güç ağır maddi kayıplara uğramaktadırlar. 

  Devamını oku...
 • SANATÇILAR 20 YIL SONRA SANATÇI BORÇLANMASI HAKLARINI KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) KARARIYLA ELDE EDECEK…

  Sendikamız üyeleri (VA) ve (CK) nin 1995 yılında (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumuna yaptıkları sanatçı borçlanması talepleri 20 yıllık gecikmeyle de olsa Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kararıyla çözüme kavuşturulmuş ve  borçlanma prim tutarının %32 yerine %20 oranı üzerinden hesaplanması gerektiğinin ve borçlanma primini %32 oranı üzerinden ödemiş bulunan üyemizin fazladan ödediği tutarın yasal faiziyle birlikte üyemize iadesinin (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumuna tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

  Kamu Denetçiliği Kurumu’nun sanatçı borçlanmaları konusundaki ilk kararı olan bu karar ,borçlanma prim tutarı  SGK’ ca %32 oranı üzerinden tahakkuk ettirilmiş Sendikamız üyelerinin yanı sıra aynı statüdeki bir çok sanatçı için de emsal teşkil edebilecektir.

 • DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

  (SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU  DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINI KISITLIYOR

   Kamu oyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6522 sayılı Yasanın 43.maddesiyle,5510 sayılı Yasanın doğum borçlanmasıyla ilgili 41.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve bu değişiklikle doğum borçlanması hakkı  SSK sigortalılarının yanı sıra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmış ,borçlanma hakkı üç çocuğa çıkarılmış ve  sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için de doğum borçlanması yapılması öngörülmüştür.  

  Devamını oku...
2.png5.png6.png5.png8.png
Bugün17
Dün69
Bu Hafta86
Bu Ay1957
Toplam25658

1
Kişi Sitede

16-05-31