Sanatçı Borçlanması Primi Konusunda Ombudsmanlık Kararı 

 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-1
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-2
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-3
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-4
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-5
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-6
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-7
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-8
 • SANATI-BORLANMASI-PRM-KONUSUNDA-OMBUDSMANLIK-KARARI-9

MÜZİK SANATÇILARININ SORUNLARI (TEZ RÖPORTAJI 2017)

TRT 2 05.01.2009 KAYBEDENLER DİZİSİ

 • Kısmi Sanatçı Sigortalı Tuzağına Dikkat !

  2011 yılında Sinema ve Dizi Yapımcılarının “sanatçıları sigortalı yapma yükümlülüklerinden kaçınmak için” dönemin hükümetine yaptıkları ısrarlı talepler sonucunda, “günlük çalışma sürelerinin toplamı üzerinden ayda 10 günden az çalışan sanatçılar” son anda 6111 sayılı torba yasanın “ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışan şoförlerle” ilgili Ek 6.maddesi kapsamına alınarak kısmi sigortalı sayılmışlardır.

  Sanatçıları sosyal güvenlik kapsamına alma görüntüsü altında kamuoyuna sunulan bu sigortalılık türü, uygulamada tamamıyla sanatçılar aleyhine sonuçlar doğurmuştur.

  Şöyle ki;

  1)Bu yasadan önceki yasa hükümleri ve yargı kararları doğrultusunda, günlük çalışma süresine bakılmaksızın bir tam gün olarak esas alınan çalışma süresinin, bu yasayla 7,5 saatlik çalışma süresinin bir tam gün sayılması şeklinde değiştirilmesi ,

  2)İşsizlik sigortası primi hariç, işçi ve işveren hissesi dahil %32,5 oranındaki sigorta priminin tamamının sigortalı sanatçı tarafından ödenmesi,

  3)Kısmi sigortalı sanatçılar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının uygulanmaması,

  4)Kısmi sigortalı sanatçıların hastalık ve benzeri durumlarda iş göremezlik ödeneğinden yararlanamaması,

  5)İşsizlik sigortasından yararlanmak isteyen kısmi sigortalıların ayrıca işçi ve işveren hissesiyle birlikte işsizlik sigortası primi ödemeleri,

  6)Kısmi sigortalılık süresinin aktif sigortalılık süresi ile çakışması halinde, çakışma tarihinden itibaren tüm kısmi sigortalılık süresinin iptal edilmesi öngörülmüş olup ,bu düzenlemeler uygulamada tamamıyla sanatçılar aleyhine sonuç doğurmuştur.

  Özellikle kısmi sigortalılık süresi döneminde bir gün dahi aktif sigortalı olunması halinde, aktif sigortalı olunan tarihten itibaren tüm kısmi sigortalılık süreleri iptal edilerek geçersiz sayıldığından ve iptal konusunda SGK tarafından sigortalıya bu konuda hiçbir bildirim yapılmadığından, iptal durumundan haberi olmayan sanatçılar kısmi sigortalı primini ödemeye devam etmekte ve iptal durumundan ancak sağlık kuruluşlarına başvurduklarında haberdar olmaktadırlar.

  Uygulamanın en acı yönü, iptal edilen kısmi sigortalılık primleri herhangi bir faiz eklenmeksizin sigortalıya iade edilmesi ve iptal edilen dönemlere ait genel sağlık sigortası primlerinin ise faiziyle sanatçılardan gecikme zammı ve faiziyle birlikte tahsil edilmesidir.

  Halen kısmi sigortalı olarak SGK’ na prim ödeyen sanatçıların mağdur olmamaları için e-devlet hesaplarından ya da ilgili SGK sosyal Güvenlik Merkezlerinden alacakları hizmet belgeleriyle kısmi sigortalılıklarını kontrol etmelerini ve çakışma nedeniyle kısmi sigortalılıkları iptal edilmiş olan MÜZİK-SEN üyelerinin Sendikamıza başvurmalarını önemle hatırlatırız.

 • Müzik ve Sahne Sanatçılarının Dikkatine,

  Son dönemde müzik alanında isimlerine “uluslararası” kelimesi eklenmiş olan ve dernek /federasyon /konfederasyon gibi adlar altında ortaya çıkan bazı kuruluşlar, üye toplamak için, gerek basın yoluyla gerekse sosyal medya kanallarıyla müzik sanatçılarına gerçeğe ve yasalara aykırı olağanüstü haklar vadetmektedirler.

  Dernekler ve üst kuruluşları federasyon ve konfederasyonlar, meslek kuruluşu değil sivil toplum örgütleridir. Bu nedenle çalışma ve sosyal güvenlik haklarıyla ilgili konularda meslek kuruluşları gibi görev yapamazlar. Ayrıca kuruluşun isminde “uluslararası” kelimesinin yer alması bir özellik olmayıp, bu tanımı kullanmak isteyen her kuruluş ismine “uluslararası” kelimesini ekleyebilir.

  Müzik alanında faaliyet gösteren bir meslek kuruluşu olarak müzik sanatçılarına bu hatırlatmanın yapılması yararlı görülmüştür.

   

 • Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor

  https://www.karar.com/istanbul/sanatcilar-sosyal-guvenlik-icin-borclanma-hakki-istiyor-1225491

 • MÜZİK-SEN’DEN AÇIKLAMA

  Seçim öncesi yaşanılan tüm olumsuzluklara karşın, ülkemizin gerçek demokrasi yolunda önemli bir adım attığına ve önemli kazanımlar elde ettiğine inanıyoruz. Halkımızı ve seçilenleri kutluyor ve başarı diliyoruz.

  Yerel seçim süreci sona erdiğinden, TBMM olağan çalışma dönemine geçmiştir. TBMM’ nin bu çalışma döneminde, Sendika olarak öncelikle sanatçılara borçlanma ve erken emeklilik hakkı verilmesi konusunda çaba gösterilecektir.

  Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı , TBMM Başkanı, Siyasi Parti Genel Başkanlıkları, ilgili bakanlıklar, milletvekilleri ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimler başlatılacaktır.

  Bu mücadelemizde en büyük gücümüz, üyelerimizin  Sendikamıza sağlayacakları katkı ve destek olacaktır

  Sendikal çalışmalarımız sonucunda sağlanacak hak ve kazanımlar, “öncelikle sendikal mücadelemize destek veren ve katkı sağlayan özverili üyelerimizin ve sanatçıların ” sayesinde elde edilecektir.

   

 • “Sahte düğün doları yasaklanmalı”

  “Sahte düğün doları yasaklanmalı”

 • Müzisyenlerin "sahte dolar" isyanı

  Müzisyenlerin "sahte dolar" isyanı 

 • Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası başvurdu: Sahte düğün doları yasaklansın!

  Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası başvurdu: Sahte düğün doları yasaklansın!

 • Müzik-Sen: Sanatçının statüsü ile ilgili UNESCO kararına uyulsun

  Müzik-Sen: Sanatçının statüsü ile ilgili UNESCO kararına uyulsun

 • Müzik-Sen Sanatçı Hakkı İçin Harekete Geçti

  http://www.milliyet.com.tr/muzik-sen-sanatci-hakki-icin-harekete-istanbul-yerelhaber-3126870/?fbclid=IwAR0KOT4p3Q8v4C-50l0piBtK4aU9zrlz_vm-SNFmYfXOXhHHHWqBUW1mcAY

 • Sanatçının Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararı (1)

  27 Ekim 1980 

  İzleme 

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad toplantısının 21. oturumu, 

  Kurumun amacının, kendi anayasasının 1. Maddesi şartlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Bildirgesi tarafından ırk, cinsiyet, dil ya da ilişki (bağlantı/ilinti) ayrımı gözetilmeksizin tüm dünya insanları için teyit edilen adalet, hukuk egemenliği, insan hakları ve temel özgürlüklere olan evrensel saygının daha ileri düzeye taşınabilmesi için milletler arası işbirliğini sağlayarak eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla barış ve güvenliğe katkı sağlamak olduğunu hatırlatarak, 

  Devamını oku...
 • ANAYASA MADDE 64:

 • MÜZİK-SEN’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

  1)MÜZİK-SEN NEDİR ?

   

  (MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

   

  Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

           

  2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

   

  MÜZİK-SEN;

  Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal,

  kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Devamını oku...
1.png1.png0.png5.png1.png8.png
Bugün41
Dün81
Bu Hafta122
Bu Ay1232
Toplam110518

3
Kişi Sitede

19-07-16